Τροπαιοθήκη


Μέσα από την τροπαιοθήκη του 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης μπορούμε να δούμε όχι μόνο τις διακρίσεις του συστήματος αλλά και την ιστορία του ναυτοπροσκοπισμού της Θεσσαλονίκης και των αγόνων που έχουν συμμετάσχει ή/ και διοργανώσει