μην το πετάξετε δωρίστε το

Έχετε αρχείο που δεν χρειάζεστε;


Φυλάξτε την ιστορία σας, μοιραστείτε την κληρονομιά σας!
Στην Creative Factor ΑμΚΕ, θέλουμε τη βοήθεια σας στη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Εάν έχετε οικογενειακά άλμπουμ, παλιές φωτογραφίες, φιλμ ή άλλα αρχεία που ίσως να μην χρειάζεστε πλέον, παρακαλούμε σκεφτείτε τη δωρεά τους. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία δωρεάς αρχείου.

Σχετικά με τη δωρεά αρχείου


Με την ευγενική σας προσφορά, θα βοηθήσετε στη διατήρηση και αναβίωση ανεκτίμητων στιγμών και ιστοριών. Τα αρχεία που λαμβάνουμε θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα, έκθεση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πλούσιου αρχειακού υλικού που θα εξυπηρετήσει μελλοντικές γενιές.

Με την ολοκλήρωση του διαδικαστικού μέρους και τη δωρεά του αρχείου σας στην Creative Factor ΑμΚΕ θα προχωρήσουμε στα στάδια καταγραφής, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και αρχειοθέτησης.

Συγκεκριμένα σε άμεσο χρόνο από τη στιγμή της παραλαβής του αρχείου οι ομάδα μας θα καταγράψει το σύνολο του αρχείου το οποίο λάβαμε και τι αυτό περιλαμβάνει. Θα ψηφιοποιήσει ένα μικρό ενδεικτικό μέρος του που θα χρειαστεί στην καλύτερη κατανόηση του. Έπειτα θα κάνει μια πρώτη ταξινόμηση ή θα ακολουθήσει την αρχική ταξινόμηση του αρχείου (αν υπάρχει) και θα τα αρχειοθέτηση με τρόπο τέτοιο που θα βοηθήσει στην συντήρηση του στο χρόνο.

Τέλος θα ακολουθήσει το στάδιο της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και πλήρης αρχειοθέτησης. Σε αυτό το στάδιο το αρχείο ψηφιοποιείται σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και τεκμηριώνεται -αν υπάρχει η δυνατότητα και η πόροι-. Ανάλογα με τον όγκο και το είδος του αρχείου αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση από κάποιο κοινοτικό, κρατικό ή ιδιωτικό κεφάλαιο.


Διαδικασία δωρεάς


Αν έχετε αποφασίσει να μας τιμήσετε με τη δωρεά σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα που θα σας εξασφαλίσουν ότι όλη η διαδικασία θα γίνει με τον τρόπο που σας ικανοποιεί.

Θα συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα επιλέξετε την κατηγορία “Ενδιαφέρομαι να δωρήσω αρχείο”, επιπλέον μπορείτε να γράψετε συνοπτικά τι είδους αρχείο θέλετε να μας δωρήσετε. Έπειτα θα επικοινωνήσει μαζί σας ο υπεύθυνος αρχείου της Creative Factor ώστε να κλείσετε ένα προσωπικό ραντεβού (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). Αφού του δώσετε μια ενδεικτική εικόνα του αρχείου που ενδιαφέρεστε να δωρήσετε θα σας παρουσιάσει τη διαδικασία που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε με το αρχείο σας και πιθανές δράσεις μας στις οποίες θα φανεί χρήσιμο.

Έχετε υπόψη σας ότι ακόμη και μετά τη συνάντηση με τον υπεύθυνο αρχείου τίποτα δεν σας δεσμεύει νομικά στην παραχώρηση του αρχείου σας και έχετε πάντα τη δυνατότητα να μην μας δωρίσετε το αρχείο σας.